Grip op oppositioneel gedrag


Inleiding

Leerlingen met oppositioneel gedrag en daarmee sociale veiligheid ondermijnen en leerprocessen verstoren kunnen proactief en adequaat worden begrensd, wat er ook met hen aan de hand is en wat voor school je ook bent. Het vraagt alleen om een transitie in de nieuwe kijk op de oorzaak van dit soort problemen, het denken erover en het collectiveren van de aanpak ervan.  Aanleiding

De samenleving is aan het verzakelijken en verharden. Leerlingen en ouders nemen dat mee de school in en dat zet de sociale veiligheid en het leerproces onder druk. Het aantal meldingen over schorsing/verwijdering is vorig jaar met ruim acht procent gestegen. Fysiek geweld tegen medeleerlingen scoort daarin het hoogst als reden.

 

Daarbij komt, mede door passend onderwijs, dat er in het reguliere onderwijs steeds meer leerlingen rondlopen met oppositionele gedragsproblemen. Deze zijn vaak niet of nauwelijks sociaal leerbaar waardoor de reguliere onderwijs benadering tot gedragsverandering voor deze groep weinig tot niet effectief is. 

Scholen hebben er veel werk aan om daarmee om te gaan en voelen zich daarbij vaak handelingsverlegen en nog onvoldoende gesteund door een gemeenschappelijk visie, een adequate aanpak, beleid, leiding en bestuur.

 

In onze M5 Box, voor het melden van (pest)incidenten waar inmiddels meer dan 82.000 meldingen staan, zien we ook dat er meer sprake is van steeds hardere vormen van incidenten (20% van de meldingen). 

Ook zien we dat er meer oppositioneel gedrag is in de klassen en tegen leerkrachten waardoor het onderwijsproces wordt verstoort. Dit verhoogd de psychosociale werkdruk voor het personeel.   

 Doel

Leren hoe je krachtig en gezamenlijk begrenzend kunt optreden tegen oppositioneel onderwijsontregelende misdragingen, agressie en geweld in fysieke, psychische of materiële vorm van over-assertieve, intimiderende, dreigende en manipulerende leerlingen.

 

Het doel is om te weten hoe je gezamenlijk concreet en adequaat zorg kunt dragen voor een sociaal veilige schoolomgeving waarin zowel iedere leerling als schoolprofessional zich gerespecteerd en beschermd voelt en er lesgegeven kan worden zonder voortdurende orde verstoringen. Dit als essentiële voorwaarde om als leerkracht goed te kunnen functioneren en voor een sociaal veilig schoolklimaat te kunnen zorgen. Doelgroep

Onderwijsprofessionals uit het PO/VO als schoolteam, samen met de schoolleiding op b.v. een studiedag.Tijd

Deze deskundigheidsbevordering op teamniveau kan incompany plaatsvinden in één dagdeel.

U kunt het b.v. combineren met een gezamenlijke studiedag. Het studiedagdeel duurt 3 uur. Programma

1. Aanleiding en doelstelling

      - eigen ervaringen (positief/negatief)

      - gewenste verandering

      - specifieke leerwensen

2. Hardnekkigheid, ernst en gevolgen

      - het bestaansrecht en de hardnekkigheid van het probleem

      - maatschappelijke afspiegeling

      - de ernst en diep ingrijpende gevolgen

3. Transitie in kijken, denken, doen en attitude

      - waarom meer van het zelfde niet het gewenste effect heeft

      - gehechtheid aan overtuigingen die oplossingen in de weg staan

      - een nieuwe kijk op het probleem en de aanpak

4. Wat je eraan kunt doen       

      - tijdig de ernst signaleren en onderkennen

      - de regulerende interventie aanpak

      - begrenzende zorg organiseren en collectief maken

5. De Praktijk

       - van gedrag naar gezag

       - van incidenten reparatie naar een preventieve aanpak

       - inbreng casussen voor advies

6. De aanpak formaliseren 

      - wettelijke kaders

      - beleidsactualisatie en taakbelegging

      - ondersteuning vanuit staf, leiding en bestuur

7. Afronding    

      - afspraken maken over de praktische uitwerkingen

      - mogelijke saboterende mechanismes 

      - vragenrondje en afsluiting    Opbrengst

Na afloop hebben de deelnemers kennis genomen van:

- wetgeving mbt de zorgplicht tot sociale veiligheid

- waarom bij uitstek scholen plaatsen zijn die 'fout' gedrag uitlokken bij bepaalde type leerlingen  

- dat naast een socialiserende benadering ook regulerende interventies nodig zijn

- wat het belang van georganiseerde systematische begrenzing is

- oorzaak van oppositionele gedragsproblemen 

- de do's en don'ts in succesvol zorgdragen voor sociale veiligheid

- wat de grenzen zijn aan 'zacht heelmeesterschap'

 

Na afloop zijn de deelnemers in staat om:

- bestaande overtuigingen, opvattingen en zienswijzen bij te stellen

- zicht te hebben op wat nodig is om oppositionele misdragingen adequaat te begrenzen

- georganiseerd en gezamenlijk systematisch en regulerend op te treden

- zich te richten op gedragsverandering door begrenzende regulatie

- niet vanuit de schuldvraag en niet bestraffend op te treden

- gelegenheidsbeperkende- en/of risico beschermende maatregelen toe te passen

- waakzame begrenzende zorg te organiseren en in te zetten om ongewenst gedrag uit te laten uitdoven

- in situaties van grote spanning een positieve basishouding te handhaven

- een ieders medestander te zijn en niemands tegenstander, verbindend blijvenKosten

De kosten voor dit studiedagdeel zijn € 640,- exclusief locatie. 

Door onze CRKBO registratie is dit kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.Nazorg

Een jaar lang na het studiedagdeel kunt u gebruik maken van gratis telefonisch advies bij lastige situaties in de praktijk.Trainer

De Melior trainer voor dit studiedagdeel is Lourens de Bakker. 
Houdt zich als opleider/trainer/adviseur al decennia bezig met sociale veiligheid, agressie regulatie en omgaan met oppositionele jongeren, zowel binnen semi overheidsinstellingen als binnen het onderwijs.Reactie schrijven

Commentaren: 0

Contact voor nadere informatie

Middels dit contactformulier kunt om nadere informatie vragen of ons uitnodigen om op locatie hier eens met u en/of een deel van uw team over van gedachten te wisselen. 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.