Staat je onderwerp niet bij? Vraag ons om maatwerk!


Werkplaatsen


Inleiding

De werkplaatsen zijn bedoelt om in korte tijd met elkaar op een interactieve manier inzicht te krijgen in wat er zoals speelt rond allerlei specifieke onderwerpen die een rol spelen in integrale sociale veiligheid op je school en wat je concreet kunt doen om daar verbetering in te brengen of meer regie over te kunnen nemen. 

Een workshop duurt ongeveer een half dagdeel.


Grip op het onzichtbare deel van pesten

Dankzij alle campagnes en aandacht is inmiddels iedereen tegen pesten. Op school wordt er serieus werk van gemaakt om structureel pesten zo goed mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Toch blijft een specifieke groep 'gewoon' doorgaan met pesten en is het lastig om daar echt grip op te krijgen. Onze workshop wil een aanzet geven om onderwijsprofessionals te ondersteunen daarin het verschil te kunnen gaan maken. Omgaan met lastig gedrag van ouders

Kinderen zijn de kostbare schat van ouders. Communicatie met en door ouders verloopt niet altijd soepel en effectief. Soms vertonen ouders ook ronduit lastig gedrag. In deze werkplaats leren we verbinden en begrenzen.

 

Studiedagen


Grip op oppositioneel gedrag

Leerlingen met oppositioneel gedrag en daarmee sociale veiligheid ondermijnen en leerprocessen verstoren kunnen proactief en adequaat worden begrensd, wat er ook met hen aan de hand is en wat voor school je ook bent. Het vraagt alleen om een transitie in de nieuwe kijk op de oorzaak van dit soort problemen, het denken erover en het collectiveren van de aanpak ervan. 


Schoolplein als veilig domein

Gillen, rennen, schreeuwen, duwen, trekken, vechten. Je kunt het allemaal waarnemen op elk schoolplein van een basisschool. Veel kinderen ervaren het schoolplein als een soort strijdtoneel waar een kleine groep leerlingen hardhandig de dienst uitmaakt.  Met als gevolg kan zijn dat veel leerlingen verhit en verontwaardigd na de pauze weer in de klas komen. Het kost een leerkracht weer de nodige energie en lestijd om de gemoederen te bedaren.

 

De data van onze M5 Aanpak voor sociale veiligheid veiligheid) telt ruim 82.000 meldingen over incidenten waarbij kinderen zich sociaal onveilig voelen. Bijna 40% daarvan speelt af op het schoolplein.

 

Toezicht verbeteren is niet afdoende om hier verandering in te brengen. Hoe kan het dan wel?