Omgaan met 'lastige' ouders


Inleiding

Bijna de helft van de leraren in Nederland heeft het idee dat gezagsondermijnend gedrag van ouders de laatste twee jaar is toegenomen. Twee derde geeft aan regelmatig een grote mond van ouders te krijgen en één op de tien leraren heeft te maken gehad met lichte of zware agressie.Aanleiding

Vanuit het tevredenheidsdenken gaat er voor leerkrachten veel (onderwijs)tijd verloren in het 'gewoon' te woord moeten staan van over-assertieve, manipulerende, dreigende en dominante ouders. Dat is voor leerkrachten een stressfactor en energievreter. 

 

Het komt te vaak voor dat ouders lak hebben aan het gezag van de leerkracht, kleinerend en neerbuigend doen en op dwingende toon spreken, alsof zij de baas zijn in de school. Daarbij houden zij hun onschendbare prinsjes en prinsesjes de hand boven het hoofd en stellen thuis de leerkracht ter discussie waardoor zij hun kind in een loyaliteitsconflict brengen. 

 

Menig leerkracht heeft door voortdurende onheuse bejegening van ouders vroegtijdig het onderwijs verlaten.  Doel

Leren hoe je krachtig en gezamenlijk begrenzend kunt optreden tegen agressie en geweld in fysieke, psychische of materiële vorm van overassertieve, intimiderende, dreigende en manipulerende ouders.

Het doel is om te weten hoe je concreet en daadwerkelijk zorg kunt dragen voor een sociaal veilige schoolomgeving waarin zowel iedere leerling als schoolprofessional zich gerespecteerd  en beschermd voelt. Dit als essentiële voorwaarde om als leerkracht goed te kunnen functioneren en ook voor leerlingen voor een sociaal veilig schoolklimaat te kunnen zorgen. Doelgroep

Onderwijsprofessionals als team op een studiedag.Tijd

Deze deskundigheidsbevordering op team niveau kan plaatsvinden in één dagdeel tijdens bijvoorbeeld een gezamenlijke studiedag. Het inlezen middels de reader kost 2 uur en het studiedagdeel zelf netto 3 uur. Inhoud

De relevante kennis en inzichten kunnen vooraf worden bestudeerd middels een reader over dit onderwerp.

Het concreet in de praktijk brengen wordt behandeld en geoefend tijdens de studiedag.  Voorbereiding informatiereader bestuderen

 1. Ernst, omvang en gevolgen

                - cijfers uit onderzoek

 2. Wettelijke kaders     

                - rechten en plichten school

o  wet sociale veiligheid

o  arbowetgeving

o  huisvredebreuk

o  strafrecht

                - rechten en plichten ouders

o  verantwoordelijkheid

o  aansprakelijkheid

 3. Theoretische onderbouwing                                                

                - uitlokkende factoren

                - onderscheid tussen 'gewoon lastig' en 'echt lastig'

                - instrumentele agressie onderscheiden van frustratie agressie

                - de impact van straatcultuur op je gezagspositie

                - belang van het handhaven van de gezagslijn

                - hoe zachte heelmeesters vaak het onderspit delven  

 4. De Do's en Don'ts

                - uit de strijd blijven

                - roddelen inperken

                - op tijd een 'fout' gesprek stoppen

                - je beschikbaarheid structureren

 - de 'zoete inval' reguleren

5. Beleidsactualisatie

- achtervang institutionaliseren

- conceptbrieven Programma studiedag(deel) met het team

1. Gevolgen, urgentie en inzichten  -  09:00 uur    

      - eigen ervaringen (positief/negatief)

      - gewenste verandering

      - specifieke leerwensen

      - gelegenheid tot vragen nav de info reader

2.  Wat je eraan kunt doen  -  10:00 uur      

      - niet laten verleiden tot strijden

      - daadkrachtig en tijdig begrenzen

      - manipulatie herkennen, benoemen en stoppen

      - achtervang instellen en gezamenlijk optreden

      - ordegesprek houden om verhoudingen te definiëren

      - maatregelen nemen om sociale veiligheid te waarborgen

     Koffie pauze

3. De Praktijk / oefenen    11:00 uur                                                                              

      - intimidatie pareren met metacommunicatie

      - bij onheuse bejegening en bedreiging direct stoppen

      - achtervang in actie voor orde handhaving

      - ordegesprek houden / gedragsregels uitleggen

      - 10 casussen / wat te doen als?

4. De aanpak formaliseren 

      - beleidsactualisatie

      - achtervang instellen

      - conceptbrieven maken

5. Afronding  - 12:00 uur  Opbrengst

Na afloop hebben de deelnemers kennis genomen van:

- wat de rechten en plichten zijn van school en ouders m.b.t. sociale veiligheid

- wat de belangrijkste afspraken zijn die in schoolveiligheidsbeleid moeten worden geborgd

- het belang van het instellen van een achtervang voor gezamenlijk optreden bij incidenten

- welke de meest voorkomende aanleidingen zijn voor verbaal geweld tegen leraren

- hoe aanleidingen tot een minimum kunnen worden beperkt

- wat de grenzen zijn aan het zachte heelmeesterschap

 

Na afloop zijn de deelnemers in staat om:

- onderscheid te maken tussen gewone boosheid/agressie en manipulerende agressie

- bij tekenen manipulatieve agressie van ouders het gesprek tijdig te beëindigen

- gezamenlijk op te treden bij ernstig grensoverschrijdend gedrag van ouders

- krachtig te begrenzen bij onheuse bejegening door ouders 

- middels een ordegesprek samen met de schoolleiding gedragsregels te duidenKosten

De kosten zijn € 750,- exclusief locatie. 

Door onze CRKBO registratie is dit kort beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.Trainer

De trainer voor deze studiedag is Lourens de Bakker. Houdt zich als opleider/trainer/adviseur al decennia bezig met dit onderwerp, zowel binnen semi overheidsinstellingen als binnen het onderwijs. 

 Reactie schrijven

Commentaren: 0

Contact voor nadere informatie

Middels dit contactformulier kunt om nadere informatie vragen of ons uit te nodigen om op locatie hier eens met u en/of een deel van uw team over van gedachten te wisselen. 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.