Studiedagen overzicht


Inleiding

De IvSV studiedagen of dagdelen zijn er voor om samen met het team even rustig de tijd te nemen om met elkaar eens zorgvuldig stil te staan bij bepaalde onderwerpen en te kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn om zaken in relatie tot het bevorderen van sociale veiligheid verder te professionaliseren.


Ernstig grensoverschrijdend gedrag adequaat begrenzen is mogelijk, mits...

De samenleving is aan het verharden en kinderen en ouders nemen dat mee de school in en dat zet de sociale veiligheid onder druk. Schoolleiding en besturen zijn zorgplichtig en moeten hier proactief en adequaat beleid op te voeren en aan te tonen hoe effectief dat is.Pogingen om de zaak in goede banen te leiden hebben niet altijd het gewenste effect. Ik hoor vaak de opmerking 'pappen en nathouden'.

 

Er gaat aan dit soort zaken kostbare onderwijstijd verloren. Het levert frustraties op, ook bij ouders en het vergroot de psychosociale werkdruk voor leerkrachten. Ook doet het de school en de kwaliteit van het onderwijs geen goed.

 

Het kan ook anders.Omgaan met 'lastige' ouders

Voor de sociale veiligheid in je school en van het personeel in het bijzonder is het zaak om paal en perk te kunnen en mogen stellen bij anti sociaal gedrag van ouders. In dit studiedagdeel met het team wordt er stil gestaan bij het belang van begrenzen van verbaal en fysiek geweld en agressie van ouders en hoe je dat het beste kunt doen zonder relatie verlies.