Nieuwsbrief nr. 1


Instituut voor Sociale Veiligheid
Nieuwsbrief nr.1 

Actualiteiten, nieuwe inzichten, tips en handvatten

Logo IvSV

 

De maandelijkse nieuwsbrieven zijn bedoeld om u steeds te informeren over nieuwe inzichten, actualiteiten en praktische tips die u kunnen helpen in de aanpak van pesten en om de sociale veiligheid in en om uw school naar een hoger niveau te brengen.

De informatie kan u ook helpen in het voldoen aan de strengere eisen in de nieuwe onderwijswetgeving waar inspectie nadrukkelijk op handhaaft.  

Als u deze nieuwsbrieven wilt ontvangen hoeft u niets te doen. Wanneer u hier geen prijs op stelt kunt u zich onderaan deze email afmelden.

 

 

 

Urgentie x 10

1.    Hoeveel grip heeft u op de verborgen vormen van pesten?

2.    Kunt u ervoor instaan dat leerlingen sociaal veilig zijn?

3.    Wat kunt u doen voor leerlingen die echt bang zijn?

4.    Wat gebeurt er waar u (even) niet bij bent?

5.    Wat heeft u voor gedoe als het (goed) fout gaat?

6.    Lukt het om 'de boefjes' op het rechte spoor te zetten?

7.    Hoe is het om les te geven aan 'de probleem' klas?

8.    Kunt u bij inspectie aantonen dat uw aanpak effectief is?

9.    Monitort u de sociale veiligheid op de juiste wijze?

10.  Wat biedt u ouders die doorvragen op sociale veiligheid?

 

 

 

De M5 Meldbox

Tips voor het stoppen van structureel pesten

Elke maand krijgt u tips voor de aanpak van pesten en het bevorderen van sociale veiligheid in en om uw school.

STRUCTUREEL PESTEN STOPPEN IN VIJF STAPPEN 

1.    Pesten kwantificeren
Zorg voor een mogelijkheid om pesten digitaal en veilig te kunnen melden.  
Geen info - Geen aanpak - Geen veiligheid

2.    Pesten classificeren
Stel daarna vast wie zich bezighouden met structureel pesten. 

3.    Pesten personaliseren
Bepaal daarna wie daarin de hoofdrolspelers zijn.

4.    Pesters helpen met stoppen
Zorg ervoor dat met name alle hoofdrolspelers (blijven vaak onder de radar) stoppen.
In de volgende nieuwsbrief zal ik hier nader op ingaan. 

5.    Regie nemen over de sociale veiligheid
Zorg ervoor dat u steeds tijdig weet welke leerlingen de neiging hebben zich bezig te gaan houden met structureel pesten en steek daar op tijd een stokje voor.

Het gaat erom de stappen te blijven herhalen tot het een zelfregulerend systeem is waar alle betrokkenen eigenaar zijn van hun eigen sociale veiligheid en het bijna vanzelf gaat. 

Voor meer informatie

 

 

 

Instituut voor Sociale Veiligheid

Deskundigheidsbevordering

We hebben naast de M5 groep voor de implementatie van de M5 aanpak, het Instituut voor Sociale Veiligheid opgericht. Het IvSV is een platform waar een breed scala aan het activiteiten aangeboden wordt in het kader van het bevorderen van deskundigheid in relatie tot sociale veiligheid.

Het IvSV valt onder de M5 groep en is geaccrediteerd aanbieder voor het Lerarenregister, dat onlangs met grote meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer.

Lees verder

 

 

 

IvSV Monitor Sociale Veiligheid

Nieuw: Monitor Sociale Veiligheid   

Alle scholen zijn er aan gehouden om eenmaal per jaar de leerlingtevredenheid te monitoren. Met de IvSV monitor sociale veiligheid kunt u die peiling snel en eenvoudig uitvoeren, de gegevens opslaan en vergelijken met mogelijke eerdere metingen.

De monitor werkt met een door inspectie en VO/PO raad goedgekeurde vragenlijst. 

Lees verder

 

 

 

Masterclass sociale veiligheid

Nieuw: Masterclass Sociale Veiligheid

Op vier plaatsen in het land wordt er tweemaal per jaar een tweedaagse Masterclass Sociale Veiligheid gegeven.   

Het doel is het bevorderen van de kennis en kunde, die je nodig hebt om aantoonbaar effectief op te kunnen treden bij de verschillende vormen van (verborgen) pesten en om preventief regie te kunnen voeren op sociale veiligheid. 

Lees verder

 

 

 

eboek

De Nieuwe Kijk op Pesten -  E-boek 

Het is een wijdverbreid misverstand dat scholen pesten met behulp van protocollen en sociale vaardigheidsmethoden in afdoende mate kunnen stoppen. In dit e-boek ga ik uitgebreid in op de M5 aanpak. Een methode waarmee scholen sociale veiligheid op een hoger niveau kunnen brengen.

Met behulp van de M5 aanpak krijgen scholen zicht op de verborgen vormen van pesten. Scholen kunnen daardoor op simpele wijze de regie nemen op de sociale veiligheid. Niet alleen op school maar ook daarbuiten. Een aanrader voor iedere bestuurder en onderwijsprofessional. 

Het eboek is in één jaar door 1500 mensen gedownload en heeft voor velen het verschil gemaakt in de maakbaarheid van het aantoonbaar effectief stoppen van alle vormen van pesten en regie nemen op sociale veiligheid. 

Download hier

 

 

 

Sociaal veilige school dankzij meldknop

Een sociaal veilige school dankzij 24/7 Meldknop

CBS de Stapstien in Kollumerzwaag is vanaf juli 2016 gecertificeerd als Sociaal Veilige School!
Interview door Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, met de directeur van CBS de Stapstien. 

Lees verder

 

 

 

Link naar de testimonals op film

Testimonals en uitleg op film

Betreft een video presentatie in twee delen over de aanpak, een interview op TV met een schooldirecteur, M5 op een VMBO, leerlingen aan het woord, leerkrachten over hun ervaringen en het feestje van een M5 certificering.   

Testimonials

 

 

 

Lourens de Bakker, dir. IvSV / de M5 Groep
Symfonielaan 78, 3208 SE  Spijkenisse
tel. 0181 648880 / 06 22785944