Zeker voor de klas


Inleiding

De tweedaagse training 'Zeker voor de klas' is bedoeld om (beginnende) leraren meer houvast te bieden in het scheppen van een veilig leer- en leefklimaat in de klas als wezenlijk onderdeel van de sociale veiligheid binnen school.

 

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen veel behoefte hebben aan een klassenklimaat waarin ze zich veilig voelen en waarin de leraar de touwtjes goed in handen heeft. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is juist de strenge doch rechtvaardige leraar de meest populaire. Dit staat, wat vaak wordt gedacht, niet tegenover vriendelijk of aardig gevonden worden. Het begrenzen en corrigeren van leerlingen hoeft niet ten koste te gaan van de persoonlijke relatie die de leraar met leerlingen heeft. Leerlingen snappen dat een leraar de orde dient te handhaven. Veel hangt wel af van de wijze waarop de leraar dit in de praktijk uitvoert. De training geeft hiervoor heldere en duidelijke antwoorden en handvatten. 

 

Er wordt ook aandacht besteed aan belemmerende gedachten bij de (beginnende) leraar die pedagogisch handelen en goed klassenmanagement in de weg kunnen staan zoals bv. 'Als de ouders niet meewerken dan kan ik ook niets!' Door belemmerende gedachten op te ruimen ontstaat er nieuwe ruimte om het probleem anders te kunnen en mogen benaderen. 

Zie ook www.zekervoordeklas.nl 


Aanleiding

Mijn naam is John Kessels en ben ontwikkelaar en uitvoerend trainer van de training, 'Zeker voor de klas'. Als stagebegeleider vanuit de lerarenopleiding kom ik op vele scholen in Nederland. Uit ervaring weet ik dat ordeproblemen een struikelblok zijn voor (nieuwe) leraren. Zelf heb ik, zeker in het begin als leraar op een vmbo, ook geworsteld met het fenomeen orde in de klas. In de stage lukt orde houden in de klas nog wel met veel ondersteuning vanuit de stagescholen. Maar het wordt een stuk lastiger als zelfstandig docent op een school. 


Een punt van zorg is dat de theoretische verkenningen tijdens de opleiding te weinig houvast bieden voor de vele variabelen in het werkveld. De stagesituaties geven lang niet altijd hetzelfde beeld als de situatie in een beroepsmatige werkveld.


Evenals het gevoel van onzekerheid bij (startende) docenten is het aantal uitvallers tijdens de eerste jaren van de beginnende docent onnodig hoog. Onderliggende verbanden en praktische toepassingen worden in de hectiek van de dag vergeten en niet goed begrepen. Het ontbreekt vaak aan een goede voorbereiding, goede tools en voldoende inzicht.

 

Dit was voor mij enkele jaren geleden de reden om een training aan te bieden aan studenten in hun afstudeerfase en aan beginnende docenten. De vele positieve reacties op deze trainingen hebben mij gemotiveerd om de training uit te bouwen naar een volwaardige training.


Doel

Het doel van de training is om de cursisten houvast te geven in hun opdracht om een goed leer- en leefklimaat te scheppen in hun klassen.

 

De basis voor deze training zijn de bevindingen van Marzano: ‘Wat werkt in de klas: Klassenmanagement en pedagogisch handelen’ (Bazalt 2010). Marzano heeft een meta-analyse toegepast op veel onderzoek op het gebied van klassenmanagement en pedagogisch handelen en komt van daar uit tot 7 strategieën die aantoonbaar werken (evidence based) in het handhaven van de orde in de klas in de meest voortkomende situaties. Deze strategieën overbrengen naar de cursist is het belangrijkste doel van de training. Doelgroep

De doelgroep voor deze training zijn leraren in het begin van hun beroepspraktijk en leraren die als gevolg van allerlei ontwikkelingen de greep op de klas zijn kwijtgeraakt of niet zeker meer zijn van hun handelen.

 

De training sluit aan op het eindniveau van de leraar bacheloropleiding. Hierin worden de basics van klassenmanagement en pedagogisch handelen voornamelijk vanuit de algemene theorie behandeld en de student moet aantonen dat hij deze weet om te zetten naar adequaat handelen in zijn stagepraktijk. Inhoud

Aan bod komen de thema’s die in samenhang voldoende houvast bieden voor goed klassenmanagement en correct pedagogisch handelen.

 

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • De mentale instelling van de leraar: Onderzoek en belemmerende overtuigingen tav orde.
 • Regels en routines: De binnenkomst als vertrekpunt.
 • Communiceren over de regels met de klas/leerlingen: de binnenkomst als vertrekpunt.
 • Algemene verwachtingen tav gedrag van leerlingen: het raamwerk van normale verwachtingen.
 • Orde verstorend gedrag: herkennen & ordenen.
 • Belonen, stopgedrag & straffen: hulpkoffer volmaken.
 • Communiceren adhv de feedbackregels: hoe zeg je het correct!
 • Het correctieprotocol: veilig sturen en corrigeren van gedrag zonder relatieverlies.
 • Een goed begin: binnenkomst, de eerste les, de eerste week, de eerste 6 weken.
 • Backup systeem: meten is weten!

Werkwijze

Zeker voor de klas is een training waarin er steeds gewerkt wordt vanuit de driehoek 'leervraag- theorie-praktijk'. Leervragen worden voelbaar gemaakt. Er worden steeds theoretische onderbouwingen gegeven en oplossingen aangereikt door middel van checklists: wat wordt er in deze situatie nu precies van mij gevraagd als leraar en waaraan moet deze oplossing voldoen. Vervolgens wordt dit uitgewerkt en toegevoegd aan de toolkoffer.

 

Er wordt steeds geoefend met nieuw verworven kennis om deze in te bedden in de praktijk en oplossingen worden toegesneden naar de situatie van de cursist.

 

Doordat alle aspecten steeds worden besproken in (sub-) groepen en worden getoetst aan de praktijk van de cursisten ontstaat er veel uitwisseling tussen de cursisten. Veel oplossingen zijn namelijk al aanwezig bij de cursisten zelf. Programma

Dag 1.

9.30 17.00

 

Ochtendprogramma

 • Binnenkomst met koffie en thee.
 • Intro: Wat gaan we leren en hoe gaan we leren.
 • De mentale instelling van de leraar: onderzoek & belemmerende factoren.
 • Regels en Routines: De binnenkomst als vertrekpunt.
 • Communiceren met de leerlingen omtrent de regels: de binnenkomst als vertrekpunt.

 

Lunch.

 

Middagprogramma.

 • Algemene verwachtingen tov de gedrag van de leerlingen: het raamwerk van normale verwachtingen.
 • Orde verstorend gedrag: herkennen en ordenen.
 • Evaluatie dag 1.
 • Wat gaan we dag 2 doen. Huiswerk voor dag 2.
 • Einde dag 1.

 

Dag 2. 

9.30-17.00

 

Ochtendprogramma.

 • Voorkomen & Corrigeren: De Toolkoffer vullen met Beloningen, Stoptekens en Straffen.
 • Hoe communiceren we veilig en correct met de leerling! Ook in lastige situaties.
 • Lunch.

 Middagprogramma.

 • Veilig sturen en corrigeren zonder relatieverlies. Het correctieprotocol.
 • De eerste les, de eerste dag, de eerste 6 weken. Regels & routines opstellen.
 • Backup systeem vullen!
 • Evaluatie van de training: wat hebben we geleerd en hoe nu verder.
 • Einde.


Opbrengst

Na de training 'Zeker voor de klas' heb je:

 • Inzicht in de belangrijkste principes van klassenmanagement adhv de strategieën van Marzano. 
 • Een koffer met gereedschap voor het uitwerken van je klassenmanagement.
 • Geoefend met een groot aantal aspecten in relatie tot klassenmanagement en pedagogisch handelen. 

Na deze training weet je:

 • Hoe je de belangrijkste principes van klassenmanagement en pedagogisch handelen kan toepassen.
 • Hoe je een eigen plan van aanpak kan opstellen mbv een volgsysteem.
 • Je eigen rol als leraar en dit in te zetten voor klassenmanagement en pedagogisch handelen.


Nazorg

Deze training is een startpunt voor verdere professionalisering. Implementatie van het geleerde vergt tijd en soms ook aanpassing aan de specifieke situatie van de cursist. Zeker voor de klas organiseert daarom geregeld terugkomdagen waarin de ontwikkelingen kunnen worden besproken en er advies wordt gegeven over individuele handelingsplannen voor ordehandhaving. Daarnaast kunnen cursisten altijd vragen stellen aan de trainer via de mail.

 

Op aanvraag kan er personal coaching worden verzorgd om de cursist verder te helpen in ontwikkeling. Data, locatie en werktijden

Op onderstaande locatie wordt de training gegeven.

(binnenkort zal hier de planning 2017/2018 worden weergegeven)


PLAATS

Boxtel 

LOCATIE

Baanderherencollege

Baanderherenwweg 2

Datum

07/1 - 14/11  2018

TIJD

09.00 / 17.00Door wie gegeven

De training 'Zeker voor de klas' wordt gegeven door John Kessels. 

Tevens docent Algemene Professionele Vorming

Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

 

 Kosten

- open inschrijving € 395,-  per persoon ( incl. eten en drinken).

- incompany prijs op aanvraag.

 

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers per groep

 

Het IvSV is een door de CRKBO erkend opleidingsinstituut voor kort beroepsonderwijs. Hierdoor zijn de deelnamekosten vrijgesteld van BTW. 24 Studiepunten voor het lerarenregister en bewijs van deelname

 

Het IvSV is geaccrediteerd aanbieder voor het Lerarenregister. Zodoende is deze training voor haar studiepunten ondergebracht bij het lerarenregister dat zich inzet voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Bij volledige aanwezigheid, vooraf bestuderen van de reader en het uitvoeren van de huiswerkopdracht opvangt u een bewijs van deelneming waarmee u in aanmerking komt voor het verkrijgen van 24 punten voor het lerarenregister.Inschrijven

Hier kunt u zich inschrijven voor deze training . Gaarne bij 'Bericht' aangeven voor welke locatie en welke data. Wanneer uw inschrijving binnen is krijgt u een nota per mail. Wanneer de nota is voldaan krijgt u een definitieve bevestiging.  

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Reacties van deelnemers aan deze training

Reactie schrijven

Commentaren: 0