Eerste hulp


Het kan zo maar gebeuren dat een leerkracht of een directeur in een lastig parket komt. Of al een langere tijd worstelt om een probleem op te lossen. Alles geprobeerd. Wat nu?

  • Acute situatie van pesten in een groep. Vaak is dit een symptoom van een onderliggend proces.
  • Ouders en leerkracht vertrouwen elkaar niet meer.
  • Ouders zeggen geen gehoor te vinden op school. School zegt...
  • Een leerkracht die het lastig vindt om orde te houden.
  • ...

In zo'n situatie ben je geholpen met deskundige hulp van een expert. Onze adviseurs kunnen dat bieden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • analyse van de situatie en deskundig advies
  • coaching
  • gespreksleiding
  • bemiddeling
  • ...

Bij acute pestincidenten

Het is onze expertise om op schoolniveau de sociale veiligheid aantoonbaar te vergroten. Dat is een systemische en schoolbrede aanpak. Lees meer over onze M5 Aanpak.

 

Het kan zijn dat er eerst behoefte is om de sociale cohesie in een groep te verbeteren. Ook daarvoor bieden we oplossingen. Op basis van data over gedrag werken we voor een aantal weken samen met leerlingen en de leerkracht aan inzicht en begrip en stoppen we gedrag dat niet ok is. Dit traject is maatwerk.