Blogs


Structurele misdragingen liggen vaak net buiten de invloedssfeer van socialisatie

Een socialiserende aanpak werkt goed binnen het leerdomein van de incidentele misdragingen waar het om opgroeigedrag gaat. Structurele misdragingen liggen echter buiten de reikwijdte en de invloed daarvan en vraagt meer om een feiten gestuurde, regulerende en goed georganiseerde en gezamenlijke aanpak. Game Change als keerpunt

Voor het beter in orde kunnen maken van sociale veiligheid, ook op de plekken en momenten waar je als school even niet bij kunt zijn, is game changing  een cruciale stap om structurele misdragingen te kunnen stoppen en vanuit eigenaarschap sociale veiligheid de baas te worden.  De situatie meester

Volwassenen stoeien regelmatig met gedrag van een kind. De oplossing voor gedragsproblematiek ligt bij de volwassene en niet bij het kind.Gouden weken

 

De gouden weken zijn de gouden kansen om de grenzen duidelijk te maken. In iedere nieuwe groep wordt weer een rangorde bepaald. Groepsvorming verloopt altijd via een aantal fasen, zoals het model van Tuckman weergeeft.

 

 


Schoolpleinen scoren het hoogst als sociaal onveilige locatie

De kans is groot dat wat in de klas wordt opgebouwd aan sociale veiligheid in de vrije momenten weer ongedaan wordt gemaakt. Met name het schoolplein scoort hier het hoogst.

Van de 90.000 meldingen in de M5 Meldbox gaan er 22.000 over het schoolplein.  

 

Wat u kunt waarnemen op schoolpleinen: oorverdovend hard gillen, keihard rennen en anderen omverlopen, duwen en trekken, pakken en laten vallen, schelden en vernederen, intimideren en bang maken, elkaar klem zetten en pijn doen, op de grond gooien, vechten, trappen en klappen geven. 

 

Experimenten op een aantal scholen laten  zien dat het op een eenvoudige en concrete manier anders kan. Vrijwel direct zie je dan verbetering en resultaten.