Wij delen graag onze deskundigheid met u


Gratis webinar Grip op onzichtbaar gedrag

Wat je niet ziet, kun je niet stoppen!

 

Wij gunnen iedere leerling en iedere leerkracht een sociaal veilige leeromgeving. Daarom vertellen we graag meer over de achtergronden van pesten en onze regulerende M5-aanpak daarvan.Urgentie

  1. Heeft u inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid?
  2. Kunt u ervoor instaan dat leerlingen sociaal veilig zijn?
  3. Wat kunt u doen voor leerlingen die echt bang zijn?
  4. Wat gebeurt er waar u (even) niet bij bent?
  5. Wat heeft u voor gedoe als het (goed) fout gaat?
  6. Lukt het om 'boefjes' op het rechte spoor te zetten?
  7. Hoe is het om les te geven aan 'de probleem' klas?
  8. Kunt u bij inspectie aantonen dat uw aanpak effectief is?
  9. Monitort u de sociale veiligheid op de juiste wijze?
  10. Wat biedt u ouders die doorvragen op sociale veiligheid?

Structureel pesten tegen gaan

Iedereen is tegen pesten. Aangetoond is dat, ondanks alle campagnes, aandacht, inspanningen en hulp, pesten 'gewoon' doorgaat. Dat probleem is hardnekkig en eerder regel dan uitzondering. 

 

Pesten en sociale veiligheid gaat niet samen. Waar het onveilig is gaan leerlingen hun eigen veiligheid regelen en wordt er doorgaans gepest. Het omgekeerde is ook waar. 

 

Tijdens onze lezingen, workshops, studiedagen en masterclasses gaan wij in op de manier waarop u meer grip kunt krijgen op negatief gedrag waardoor sociale veiligheid voortdurend in het geding is.   

Sociale veiligheid bevorderen

Ruim een kwart van de docenten is van mening dat de sociale veiligheid in en rond de school dient te worden vergroot; een derde vindt dit ook nodig voor de omgeving van de school.

 

Maar hoe kun je dat doen? Hoe kun je als onderwijs professional je verantwoordelijkheid nemen voor je zorgplicht mbt sociale veiligheid en deze waarborgen zodat je leerlingen daadwerkelijk veilig zijn? 

 

Meer van hetzelfde in steeds een ander jasje gaat niet het verschil maken. Graag willen wij u inlichten over ons aanbod gericht op het upgraden van sociale veiligheid van wensdenken naar waarmaken.